YogaVB11 _ Cách thực hiện tư thế Con cá – Hoa sen _ MATSYA-PADMÂSANA _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB11 _ How to do MATSYA-PADMÂSANA _ Fish-Lotus Pose _ Basic Yoga Poses Tư thế hoa sen cá là sự kết hợp hoàn hảo của hai tư thế, tư thế cá và tư thế hoa sen. Ngoài những lợi ích mà người tập có thể mang lại như tư thế cá (xem YogaVB10) và trong […]