ĐỌC SÁCH

ĐỌC SÁCH Dưới đây là một số quyển sách hay, được một số bạn đọc giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu lại cho quý bạn ! CẢM ƠN SỰ YÊU MẾN VÀ TRỢ GIÚP CỦA BẠN ! No1 : Yoga Sequencing: Designing Transformative Yoga Classes Paperback – Sep 18 2012 by Mark Stephens (Author) Paperback: 528 pages Publisher: North Atlantic […]

YogaVB 16 _ Tư thế Cái kẹp _ Yoga cơ bản

yoga vikudo, vikudo, yogav, Seated Forward Bend

YogaVB 16 _ Tư thế Cái kẹp _ PASCHIMOTTANASANA _ Yoga cơ bản Paschimottânasana được phát âm là « PA-chi-mo-ta-NA-sa-na » “Paschima” = “Phía tây” hoặc “mặt lưng” “Uttana” = “Kéo dài mãnh liệt” hoặc “Kéo dài” hoặc “Kéo giãn” Paschimottânasana = “Kéo giãn mặt sau của cơ thể”. Bạn có biết ? Một buổi tập bình […]