THÔNG BÁO _ Việc nâng cấp Website VIKUDO

Yoga Vikudo, vikudo, YogaV, Viet Kungfu, Van Kien DOAN

Website của chúng tôi đang trong gia đoạn nâng cấp và biên soạn thêm các phần tiếng Anh và tiếng Pháp, do đó còn có nhiều bài tuy đã đăng trong phần tiếng Việt nhưng chưa được biên dịch và đăng sang tiếng Anh và tiếng Pháp. Sự nâng cấp Website này có lẽ sẽ […]

ĐỌC SÁCH

ĐỌC SÁCH Dưới đây là một số quyển sách hay, được một số bạn đọc giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu lại cho quý bạn ! CẢM ƠN SỰ YÊU MẾN VÀ TRỢ GIÚP CỦA BẠN ! No1 : Yoga Sequencing: Designing Transformative Yoga Classes Paperback – Sep 18 2012 by Mark Stephens (Author) Paperback: 528 pages Publisher: North Atlantic […]

YogaVB 16 _ Tư thế Cái kẹp _ Yoga cơ bản

yoga vikudo, vikudo, yogav, Seated Forward Bend

YogaVB 16 _ Tư thế Cái kẹp _ PASCHIMOTTANASANA _ Yoga cơ bản Paschimottânasana được phát âm là « PA-chi-mo-ta-NA-sa-na » “Paschima” = “Phía tây” hoặc “mặt lưng” “Uttana” = “Kéo dài mãnh liệt” hoặc “Kéo dài” hoặc “Kéo giãn” Paschimottânasana = “Kéo giãn mặt sau của cơ thể”. Bạn có biết ? Một buổi tập bình […]