Bệnh Celiac, nhạy cảm với gluten và dị ứng lúa mì _ Life 56

bệnh celiac, dị ứng lúa mì, nhạy cảm với gluten, celiac disease, wheat allergy, gluten sensitivity, cœliaque, l'allergie au blé, la sensibilité au gluten,

Bệnh celiac, nhạy cảm với gluten và dị ứng lúa mì trên thực tế thường bị nhầm lẫn với nhau. Thực phẩm không chứa gluten ngày càng trở nên thời thượng hơn. Những sản phẩm này đang xuất hiện ngày càng phổ biến trong các cửa hàng, siêu thị và […]