Huyệt Đầu duy _ Kinh Túc dương minh vị _ ST8

Huyệt Đầu duy, huyet dau duy, dau duy, Kinh Túc dương minh vị, Touwei, Head's Binding, Head Corner, Stomach Meridian, Le support de la tête, Méridien de l'estomac, 頭維, 头维, tóu wéi,足阳明胃经, du yu, 두유, zu i, 족양명위경, st8, st8 acupoint,

Huyệt Đầu duy _ Kinh Túc dương minh vị _ ST8 Duy = mép tóc; 2 bên góc trán – đầu tạo thành mép tóc, vì vậy gọi là Đầu Duy (Trung Y Cương Mục). Khu phong, tiết hỏa, trấn thống, minh mục. Một số tài liệu Y học cổ […]