Huyệt Bộc tham _ Túc thái dương bàng quang _ BL61

Huyệt Bộc tham, Pucan, Servant's Respect, Subservient Visitor, Acupoint BL61, vikudo

Huyệt Bộc tham _ Kinh Túc thái dương bàng quang _ Acupoint BL61 Tên khác : An Tà, Bột Tham. Giảm căng gân cốt, giảm đau. Một số tài liệu Y học cổ truyền của Trung Quốc và Việt Nam Tham khảo thêm :“Bệnh điên khi mới bắt đầu phát, trước tiên […]