Huyệt Cầu hậu _ Huyệt ngoài kinh _ EM6, EX-HN7

Huyệt Cầu hậu, 球後, 經外頭頸奇穴, Qiuhou, Extra points, EM6, EX-HN7, EXHN7, EX HN7, acuvi, vikudo

Huyệt Cầu hậu _ Huyệt ngoài kinh _ EM6, EX-HN7 Huyệt Cầu hậu – Huyệt ngoài kinhQiuhou – Extra points球後穴, 球后穴 – 經外頭頸奇穴 Trị cận thị, thần kinh thị giác viêm, thần kinh thị giác teo, mắt lác, thủy tinh thể đục, mắt mờ. Một số tài liệu Y học […]