Huyệt Đồng tử liêu _ Kinh Túc thiếu dương đởm _ GB1

huyệt đồng tử liêu, túc thiếu dương đởm, tongziliao, pupil crevice, gallbladder meridian, méridien de la vésicule biliaire, tóng zǐ liáo, 瞳子髎, 足少阳胆经, dong ja ryo, 동자료, dō shi ryō, 족소양담경,

Huyệt Đồng tử liêu _ Kinh Túc thiếu dương đởm _ GB1 Tên Khác: Hậu Khúc, Ngư Vĩ , Thạch Khúc, Thái Dương, Tiền Quan. Khu phong, tiết nhiệt, chỉ thống, minh mục. Trị mất ngủ, đầu đau, liệt mặt, các bệnh về mắt. Các loại bệnh về mắt như : […]