Huyệt Ngư yêu _ Huyệt ngoài kinh _ EM3, EX-HN4

huyệt ngư yêu, huyet ngu yeu, ngư yêu, ngu yeu, huyệt ngoài kinh, yuyao, fish's lumbus, extra points, 魚腰, 經外頭頸奇穴, em3, ex-hn4, fish's lumbus, fish waist, fish spine, yú yāo,

Huyệt Ngư yêu _ Huyệt ngoài kinh _ EM3, EX-HN4 Huyệt Ngư yêu – Huyệt ngoài kinhYuyao, Fish’s Lumbus – Extra points魚腰 – 經外頭頸奇穴EM3, EX-HN4 Viết tắt theo tiếng Anh: EM3, EX-HN4 Có lợi cho mắt.Thư giãn gân cốt, giảm đau. Phối hợp với huyệt Hợp Cốc LI4 trị cận […]

Huyệt Cầu hậu _ Huyệt ngoài kinh _ EM6, EX-HN7

Huyệt Cầu hậu, 球後, 經外頭頸奇穴, Qiuhou, Extra points, EM6, EX-HN7, EXHN7, EX HN7, acuvi, vikudo

Huyệt Cầu hậu _ Huyệt ngoài kinh _ EM6, EX-HN7 Huyệt Cầu hậu – Huyệt ngoài kinhQiuhou – Extra points球後穴, 球后穴 – 經外頭頸奇穴 Trị cận thị, thần kinh thị giác viêm, thần kinh thị giác teo, mắt lác, thủy tinh thể đục, mắt mờ. Một số tài liệu Y học […]