Le haut du bras _ Méridien du gros intestin _ Acupoint LI14

Huyệt Tý nhu, Le haut du bras, Binao

Le haut du bras _ Méridien du gros intestin _ Acupoint LI14 Upper Arm, Binao – Large IntestineTý nhu – Thủ dương minh đại trường臂臑, bì nào – 手阳明大肠经bi no 비노, hi ju – 수양명대장경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie