Tiểu đường thai kỳ của người mẹ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở trẻ em

Le diabète gestationnel de la mère augmente le risque de diabète chez l’enfant Các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu thuộc Trung tâm Y tế Đại học McGill cho biết, những đứa trẻ có mẹ bị tiểu đường thai kỳ sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại […]