LI11, vikudo

Acupoint LI11 _ Khúc trì _ Thủ dương minh đại trường _ LI-11

Acupoint LI11 _ Khúc trì _ Thủ dương minh đại trường _ LI-11

Khúc trì -Thủ dương minh đại trường

Pool at the Crook – Quchi, Large Intestine

曲池, qū chí – 手阳明大肠经

gok ji 곡지 – 수양명대장경

VIKUDO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *