yoga vikudo, yogav, basic yoga

YogaVB-Re 8.15 _ Bài luyện 8-15 _ Tư thế Yoga cơ bản

YogaVB-Re 8.15 là bài thực hành chuyển qua ôn tập tất cả các phần “Thực thi” của các video từ YogaVB 8 sang YogaVB 15 :

  • YogaVB 8 _ VIRASANA _ Tư thế Anh hùng
  • YogaVB 9 _ SUPTAVIRASANA _ Tư thế Anh hùng nằm.
  • YogaVB 10 _ MATSYÂSANA _ Tư thế Con cá.
  • YogaVB 11 _ MATSYA-PADMÂSANA _ Tư thế Con cá – Hoa sen.
  • YogaVB 12 _ PARVATÂSANA _ Tư thế Đỉnh núi.
  • YogaVB 13 _ JANU SIRSASANA _ Tư thế Đầu – Đầu gối _ Mức 1
  • YogaVB 14 _ JANU SIRSASANA _ Tư thế Đầu – Đầu gối _ Mức 2
  • YogaVB 15 _ JANU SIRSASANA _ Tư thế Đầu – Đầu gối _ Mức 3

Bạn chỉ có thể thực hành video này nếu bạn đã học tốt các video YogaVB riêng lẻ được đề cập ở trên.

Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hành này, bạn gặp phải sự cố không chắc chắn hoặc quên, bạn cũng có thể dừng video để quay lại video liên quan đến sự cố, với phụ đề đầy đủ, để nghiên cứu lại trước khi tiếp tục thực hành theo video này!

VIKUDO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *