Yoga vikudo, yogav, vikudo, Locust Pose,

YogaVB 21 _ How to do Locust Pose _ SALABHASANA _ Basic Yoga

Tư thế châu chấu có nhiều lợi ích tương tự như tư thế rắn hổ mang, tuy nhiên nó tập trung nhiều vào việc tăng cường sức mạnh của cơ thể kể từ thắt lưng trở xuống.

Đồng thời, vì tham gia vào kiến tạo phần đễ vững chắc cho sự nâng phần phía sau của cơ thể lên cao cùng với sự duy trì tư thế, hai cánh tay cũng được tăng cường sức mạnh.

Các nội quan cũng được kích thích và tăng cường, trong đó đặc biệt là thận.

VIKUDO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *