Tư thế đứng gập người _ Uttanasana _ Yoga VB2

Tư thế đứng gập người, Flexion avant debout, Standing Forward Bend

Tư thế đứng gập người _ Uttanasana _ Yoga VB2 Uttanasana (OOT-tan-AHS-ahna), – Tư thế đứng gập cơ thể về phía trước. Đây là một tư thế tuy đơn giản chỉ là một sự gập cơ thể tại khớp háng, nhưng cũng là một thử thách đối với không ít […]