Tư thế Hoa sen Chó ngửa mặt _ Yoga VB37

Tư thế Hoa sen Chó ngửa mặt, Lotus Chien tête en haut,

Tư thế Hoa sen – Chó ngửa mặt _ Padma – Urdhva Mukha Svanasana _ Yoga VB37 “Tư thế Hoa sen – chó ngửa mặt” là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai tư thế là “Tư thế Hoa sen” (Yoga VB1) với “Tư thế Chó ngửa mặt”. Lợi ích của […]