Liệu pháp hormone thay thế _ Lợi ích và rủi ro

Mãn kinh và liệu pháp hoocmon thay thế _ Lợi ích và rủi ro

Liệu pháp hormone thay thế áp dụng cho phụ nữ tuổi mãn kinh và một số trường hợp khác, lợi ích cũng có mà rủi ro cũng nhiều và thậm chí đáng sợ ! Như ở bài trước tôi đã nói, thời kỳ mãn kinh là giai đoạn mà buồng […]