Huyệt Phi dương _ Túc thái dương bàng quang _ BL58

huyệt phi dương, kinh túc thái dương bàng quang soaring upwards, feiyang, bladder meridian taking flight, méridien de la vessie 飛陽, fēi yáng, 足太阳膀胱经 bi yang 비양, hi yō, 족태양방광경,

Huyệt Phi dương _ Kinh Túc thái dương bàng quang _ Acupoint BL58 TÊN HUYỆT – TÊN KINH: Tên Khác : Quyết Dương. TÁC DỤNG CHỮA BỆNH: Giảm đau, điều hòa cơ thể giữa thân trên và thân dưới, khu phong tà ở kinh thái dương, tán phong thấp và kích […]