Đá gót về trước _ Vikudo B1

Vikudo B1 _ Lying down shoot the heel forward

Đá gót về trước _ Vikudo B1 Trước mỗi buổi tập, bạn cần thiền sâu một vài phút hoặc vài chục phút. Ở bài này, bạn sẽ nằm thở sâu bằng bụng dưới cùng với tôi trong vòng 1 phút. Việc này có tác dụng rất tốt cho sức khỏe […]