Huyệt Ẩn bạch – Túc thái âm tỳ _ Acupoint SP1

Huyệt Ẩn bạch – Túc thái âm tỳ _ Acupoint SP1 Ẩn bạch – Kinh Túc thái âm tỳ Hidden White, Yinbai – Spleen 隱白, yǐn bái – 足太阴脾经 eun baek 은백, im paku – 족태음비경 Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “Spleen 1”) : SP1, SP-1 Đau bụng, chướng […]