Võ tự vệ và Chiến đấu sinh tồn _ VIKUDO

ViKUDO, Võ tự vệ và Chiến đấu sinh tồn

Võ tự vệ và Chiến đấu sinh tồn _ VIKUDO Chương trình dạy võ tự vệ và chiến đấu của VIKUDO đang được tích cực soạn thảo và đã bắt đầu phát hành những bài đầu tiên, nhằm mến tặng các bạn gần xa. Hy vọng qua chương trình này […]