YogaV 001 _ THỞ ĐÚNG TRONG KHI TẬP YOGA

breathe properly, yoga vikudo

Người ta có thể nhịn ăn nhiều ngày, nhưng không ai có thể dễ dàng nhịn thở được nhiều phút. Người ta có thể tập môn thể thao này hoặc môn thể thao khác, hoặc có thể không tập bất cứ môn thể thao nào, nhưng tất cả đều phải thở. Tất cả mọi người, […]

YogaVB 23 _ Tư thế con lạc đà _ Hiểu và thực hiện đúng cách

How to do Camel Pose

Tư thế con lạc đà USTRASANA, được phát âm à “ooh-STRAHS-uh-nuh“. Tên của tư thế này xuất phát từ tiếng Phạn, “ustra” có nghĩa là “con lạc đà“. Đây là một tư thế yoga uốn lưng rất đẹp về hình thức đồng thời cũng mang lại hiệu quả cải thiện thể chất và tinh thần […]