Người cao tuổi tự học Piano

Piano vikudo

Chào bạn, Tôi tuy chưa thật già, nhưng không còn trẻ với tuổi ngoài 50.Cả cuộc đời theo đuổi một đam mê lớn là võ thuật và yoga. Bên cạnh đó, tôi còn đam mê nhiều thứ khác, trong đó có piano. Tôi bắt đầu tự học piano từ cách đây vài tháng, càng học […]