THÔNG BÁO _ Việc nâng cấp Website VIKUDO

Yoga Vikudo, vikudo, YogaV, Viet Kungfu, Van Kien DOAN

Website của chúng tôi đang trong gia đoạn nâng cấp và biên soạn thêm các phần tiếng Anh và tiếng Pháp, do đó còn có nhiều bài tuy đã đăng trong phần tiếng Việt nhưng chưa được biên dịch và đăng sang tiếng Anh và tiếng Pháp. Sự nâng cấp […]

Võ tự vệ và Chiến đấu sinh tồn _ VIKUDO

ViKUDO, Võ tự vệ và Chiến đấu sinh tồn

Võ tự vệ và Chiến đấu sinh tồn _ VIKUDO Chương trình dạy võ tự vệ và chiến đấu của VIKUDO đang được tích cực soạn thảo và đã bắt đầu phát hành những bài đầu tiên, nhằm mến tặng các bạn gần xa. Hy vọng qua chương trình này […]