ĐỌC SÁCH

Dưới đây là một số quyển sách hay, được một số bạn đọc giới thiệu. Xin trân trọng giới thiệu lại cho quý bạn !

CẢM ƠN SỰ YÊU MẾN VÀ TRỢ GIÚP CỦA BẠN !

No1 : Yoga Sequencing: Designing Transformative Yoga Classes Paperback – Sep 18 2012

by Mark Stephens (Author)

 • Paperback: 528 pages
 • Publisher: North Atlantic Books; 1 edition (Sept. 18 2012)
 • Language: English

Amazon.ca : Click tại đây

No2 : 2,100 Asanas: The Complete Yoga Poses Hardcover – Nov 10 2015

by Daniel Lacerda (Author)

 • Hardcover: 736 pages
 • Publisher: Black Dog & Leventhal (Nov. 10 2015)
 • Language: English

Amazon.ca : Click tại đây

No3 : Yoga Anatomy-2nd Edition Paperback – Oct 28 2011

by Leslie Kaminoff (Author), Amy Matthews (Author)

 • Paperback: 288 pages
 • Publisher: Human Kinetics; 2 edition (Oct. 28 2011)
 • Language: English

amazon.ca : Click tại đây

No4 : Yoga: The Top 100 Best Yoga Poses: Relieve Stress, Increase Flexibility, and Gain Strength Paperback – May 23 2017

by Susan Hollister (Author)

 • Paperback: 216 pages
 • Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (May 23 2017)
 • Language: English

amazon.ca : Click tại đây

No5 : Light on Yoga: The Definitive Guide to Yoga Practice Paperback – May 28 2001

by B. K. S. Iyengar (Author)

 • Paperback: 400 pages
 • Publisher: HarperCollins Canada; Thorsons Classics edition edition (Jan. 29 2015)
 • Language: English

amazon.ca : Click tại đây

No6 : The Yoga Bible, The Definitive Guide to Yoga Paperback – May 29 2003

by Christina Brown (Author)

 • Paperback: 400 pages
 • Publisher: Walking Stick Press (May 29 2003)
 • Language: English

amazon.ca : Click tại đây

No7 : The Key Muscles of Yoga: Scientific Keys, Volume I Paperback – Nov 1 2009

by Ray Long (Author)

 • Paperback: 244 pages
 • Publisher: Greenleaf Books; 3 edition (Nov. 1 2009)
 • Language: English

amazon.ca : Click tại đây

No8 : The Key Poses of Yoga: Scientific Keys, Volume II Paperback – Nov 1 2009

by Ray Long (Author)

 • Paperback: 224 pages
 • Publisher: Greenleaf Books (Nov. 1 2009)
 • Language: English

amazon.ca : Click tại đây

No9: Heal Your Headache (Anglais) Broché – 15 janvier 2019

de David Buchholz (Author), Stephen G. Reich (Foreword)

 • Paperback: 272 pages
 • Éditeur: Workman Publishing Company (15 janvier 2019)
 • Langue: English

amazon.ca : Click tại đây

amazon.com : Click tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *