Huyệt Ẩn bạch – Kinh Túc thái âm tỳ _ Acupoint SP1

ẩn bạch, huyệt ẩn bạch, huyet an bach, an bach, túc thái âm tỳ, hidden white, yinbai, spleen, 隱白, yǐn bái, 足太阴脾经, eun baek 은백, im paku, 족태음비경,

Huyệt Ẩn bạch – Kinh Túc thái âm tỳ _ Acupoint SP1 Huyệt ẩn bạch là huyệt thứ 1 của kinh Túc thái âm tỳ.Do vị trí huyệt ẩn bạch là nơi gặp nhau của vùng da đỏ và da trắng ở dưới bàn chân nên được gọi là ẩn […]