Huyệt Ế phong _ Thủ thiếu dương tam tiêu _ Acupoint TE17

Ế phong, Wind Screen, Yifeng, TE17

Huyệt Ế phong _ Kinh Thủ thiếu dương tam tiêu _ Acupoint TE17 Huyệt Ế phong – Kinh Thủ thiếu dương tam tiêu Wind Screen, Yifeng – Triple Energizer 翳風, yì fēng – 手少阳三焦经 ye pung 예풍, ei fū – 수소양삼초경 Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “Triple Energizer […]