Tinh dầu trị trầm cảm 1 _ Massage _ EOV 2

EOV 2 _ Prevent and treat Depression with essential oils _ Recipe 1

Tinh dầu trị trầm cảm 1 _ Massage _ EOV 2 Bài này cần dầu nền hạnh nhân ngọt và một số tinh dầu sau :Tinh dầu chanh vàngTinh dầu hương trầmTinh dầu vân sam đenTinh dầu hoa hồngvà, tinh dầu Hoa cúc la mã Nếu bạn muốn, bạn có […]