Nằm ngửa kéo một chân áp mặt _ Yoga VB31

Nằm ngửa kéo một chân áp mặt, SUPTA DWI HASTA PADASANA, Reclining both hands to the leg pose

Nằm ngửa hai tay kéo một chân duỗi thẳng áp sát mặt _ SUPTA DWI HASTA PADASANA _ Yoga VB31 Tư thế nằm ngửa hai tay kéo một chân duỗi thẳng áp sát mặt Một tư thế yoga cơ bản, rất tuyệt vời ở chỗ nó vừa dễ luyện tập […]