Huyệt Thừa tương _ Nhâm mạch _ Acupoint CV24

Huyệt Thừa tương, Saliva Container, Chengjiang, Acupoint CV24, acuvi, vikudo,

Huyệt Thừa tương _ Nhâm mạch _ Acupoint CV24 Huyệt Thừa tương – Nhâm mạchChengjiang, Container of Fluids – The Conception VesselSaliva Container – Vaisseau conception承漿, chéng jiāng – 任脉穴; 任脈seung jang 승장, shō shō Tên khác : Huyền Tương, Qủy Thị. Động kinh, cổ cứng, đau răng, méo miệng, chảy […]

Huyệt Thiếu thương _ Kinh Thủ thái âm phế _ Acupoint LU11

Acupoint LU11 _ Lesser Shang, Shaoshang – Lung _ LU-11

Huyệt Thiếu thương _ Kinh Thủ thái âm phế _ Acupoint LU11 Huyệt Thiếu thương _ Kinh Thủ thái âm phế Lesser Shang, Shaoshang _ Lung 少商, shào shāng _ 手太阴肺经 so sang 소상, shō shō _ 수태음폐경 Khó thở, ho, suyễn, viêm phế quản cấp Chảy máu mũi Lưỡi […]