Huyệt Tam âm giao _ Kinh Túc thái âm tỳ _ Acupoint SP6

Acupoint SP6 _ Three Yin Intersection, Sanyinjiao _ Spleen _ SP-6

Huyệt Tam âm giao _ Kinh Túc thái âm tỳ _ Acupoint SP6 Huyệt Tam âm giao – Kinh Túc thái âm tỳ Three Yin Intersection, Sanyinjiao – Spleen 三陰交, sān yīn jiāo – 足太阴脾经 sam eum gyo 삼음교, san in kō – 족태음비경 Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng […]