Tư thế cái ghế _ UTKATASANA _ Yoga VB29

Tư thế cái ghế, Posture de la chaise, Chair pose

Tư thế cái ghế _ UTKATASANA _ Yoga VB29 Utkatasana (OOT-kah-TAHS-anna) – Tư thế cái ghế là một tư thế đầy thách thức cho người tập bởi một sự đòi hỏi mãnh liệt của cơ thể từ trong bên trong ra bên ngoài, từ sự cố gắng thực hiện tốt […]