Huyệt Thiếu thương _ Kinh Thủ thái âm phế _ Acupoint LU11

Acupoint LU11 _ Lesser Shang, Shaoshang – Lung _ LU-11

Huyệt Thiếu thương _ Kinh Thủ thái âm phế _ Acupoint LU11 Huyệt Thiếu thương _ Kinh Thủ thái âm phế Lesser Shang, Shaoshang _ Lung 少商, shào shāng _ 手太阴肺经 so sang 소상, shō shō _ 수태음폐경 Khó thở, ho, suyễn, viêm phế quản cấp Chảy máu mũi Lưỡi […]