Huyệt Khúc trì _ Thủ dương minh đại trường _ Acupoint LI11

Le bassin dans la courbe, huyệt khúc trì, Quchi, LI11,, vikudo

Huyệt Khúc trì _ Thủ dương minh đại trường _ Acupoint LI11 Huyệt Khúc trì _ Kinh Thủ dương minh đại trường Pool at the Crook, Quchi _ Large Intestine 曲池, qū chí _ 手阳明大肠经 gok ji 곡지, kyoku chi _ 수양명대장경 Kí hiệu quốc tế : LI11, LI-11 Trị chứng […]