Huyệt Ngoại quan – Thủ thiếu dương tam tiêu _ Acupoint TE5

Acupoint TE5 _ Acupoint Vikudo

Huyệt Ngoại quan – Kinh Thủ thiếu dương tam tiêu _ Acupoint TE5 Ngoại quan – Thủ thiếu dương tam tiêu Outer Pass, Waiguan – Triple Energizer 外關, wài guān – 手少阳三焦经 oe gwan 외관 – 수소양삼초경 Huyệt Ngoại quan có tác dụng giải biểu nhiệt (thiên về thanh nhiệt […]