Huyệt Hợp cốc _ Thủ dương minh đại trường _ LI4

Huyệt Hợp cốc, he gu, l'union des vallées,

Huyệt Hợp cốc _ Kinh Thủ dương minh đại trường _ Acupoint LI4 Một số tài liệu Y học cổ truyền Trung Quốc và Việt Nam Không áp dụng cho phụ nữ có thai. Mời bạn xem hướng dẫn trong video Huyệt Hợp cốc (Hiệp cốc) _ Kinh Thủ dương […]