Huyệt Kiên tỉnh – Túc thiếu dương đởm _ GB21

Huyệt Kiên tỉnh, Shoulder Well, Jianjing

Huyệt Kiên tỉnh – Túc thiếu dương đởm _ GB21 Tên Khác: Bác tỉnh. Thanh nhiệt, khu phong, tiêu thũng, chỉ thống Trị vai lưng đau, cổ gáy cứng, đau vai, đau lưng, tuyến vú viêm, rong kinh cơ năng, lao hạch cổ, bại liệt do trúng phong. Một số […]

Huyệt Phong trì _ Kinh Túc thiếu dương đởm _ Acupoint GB20

fengchi, wind pool, huyệt phong trì, acupoint GB20, GB20, vikudo,

Huyệt Phong trì _ Kinh Túc thiếu dương đởm _ Acupoint GB20 Huyệt Phong trì – Kinh Túc thiếu dương đởm Wind Pool, Fengchi – Gallbladder 風池, fēng chí – 足少阳胆经 pung ji 풍지 – 족소양담경 Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “Gallbladder 20”) : GB20, GB-20 Trị các bệnh […]