Đá tống ức bàn chân _ Vikudo B2

Vikudo B2, đá tống ức bàn, Le bol du pied, The bowl of the foot,

Đá tống ức bàn chân _ Vikudo B2 Đá tống trước bằng ức bàn chân có thể được thực hiện cùng với rất nhiều thế võ khác nhau. Tuy nhiên ở đây chúng ta tập luyện kỹ thuật này trong tư thế nằm ngửa – một trong những tư thế […]