Huyệt Ấn đường _ EX-HN-3 _ Acupoint EX-HN3

yintang, hall of impression, extra points, salle des impressions, ấn đường, huyệt ngoại kinh, kỳ huyệt, an duong, huyet an duong, 印堂, yìn táng, 经外奇穴

Huyệt Ấn đường _ EX-HN-3 _ Acupoint EX-HN3 Huyệt EX-HN-3 nằm ở vị trí của luân xa con mắt thứ ba.Tác động vào huyệt EX-HN-3 có nhiều lợi ích cho sức khỏe, cụ thể là có thể trị một số triệu chứng sau : Ngoài việc điều trị các chứng […]