Luân xa _ Nhận thức và thực hành với yoga _ Yoga VT20

7 chakras

Để chuẩn bị cho việc tập luyện các tư thế yoga của 7 luân xa quan trọng nhất một cách hiệu quả, xin mời bạn hiểu qua vị trí và vai trò của từng luân xa đối với cơ thể Vị trí nằm giữa hậu môn và cơ quan sinh […]