Tinh dầu chữa trầm cảm, tăng sinh lực _ Massage _ EOV3

EOV3 _ Energizing Anti depression Massage Essential Oils

Tinh dầu chữa trầm cảm, tăng sinh lực _ Massage _ EOV3 Bài này cần dầu nền hạnh nhân ngọt và một số tinh dầu sau :Tinh dầu cam ngọtTinh dầu vân sam đenvà, tinh dầu bạc hà Nếu bạn muốn, bạn có thể tham khảo thêm một số huyệt […]

Tinh dầu trị trầm cảm 1 _ Massage _ EOV 2

EOV 2 _ Prevent and treat Depression with essential oils _ Recipe 1

Tinh dầu trị trầm cảm 1 _ Massage _ EOV 2 Bài này cần dầu nền hạnh nhân ngọt và một số tinh dầu sau :Tinh dầu chanh vàngTinh dầu hương trầmTinh dầu vân sam đenTinh dầu hoa hồngvà, tinh dầu Hoa cúc la mã Nếu bạn muốn, bạn có […]