Huyệt Thiên trụ _ Kinh Bàng quang _ Acupoint BL10

Huyệt Thiên trụ, Upper Pillar,Tianzhu

Huyệt Thiên trụ _ Kinh Túc thái dương bàng quang _ Acupoint BL10 Khai khiếu, tỉnh thần, khứ phong, thanh nhiệt. Một số tài liệu Y học cổ truyền của Trung Quốc và Việt Nam Mời bạn xem hướng dẫn trong video Acupoint B10 _ Huyệt Thiên trụ – Túc […]