Ngồi nửa hoa sen gập mình lên một chân duỗi thẳng – 1 _ Yoga VB30

YogaVB 30 _ Tư thế ngồi nửa hoa sen gập mình lên một chân duỗi thẳng

Ngồi nửa hoa sen gập mình lên một chân duỗi thẳng – 1 _ Yoga VB30 Tư thế ngồi nửa hoa sen gập mình lên một chân duỗi thẳng – 1 _ Ardha baddha padma paschimottanasana 1 Đây là một tư thế tuy có độ khó hơn so với các […]