Huyệt Thiếu trạch _ Thủ thái dương tiểu trường _ Acupoint SI1

huyệt thiếu trạch, huyet thieu trach, thieu trach, kinh thủ thái dương tiểu trường, shaoze, lesser marsh, small intestine meridian, le tout petit étang, méridien de l'intestin grêle, acuvi, vikudo,

Huyệt Thiếu trạch _ Thủ thái dương tiểu trường _ Acupoint SI1 Huyệt Thiếu trạch – Kinh Thủ thái dương tiểu trường Lesser Marsh, Shaoze – Small Intestine meridian Le tout petit étang – Méridien de l’intestin grêle 少澤, shào zé – 手太阳小肠经 so taek 소택, shō taku – 수태양소장경 […]

Huyệt Khuyết bồn _ Túc dương minh vị _ Acupoint ST12

huyệt khuyết bồn, la bassine vide, quepen, acuvi, vikudo,

Huyệt Khuyết bồn _ Kinh Túc dương minh vị _ Acupoint ST12 Khuyết bồn – Kinh Túc dương minh vịEmpty Basin, Quepen – Stomach meridianLa bassine vide – Méridien de l’estomac缺盆, quē pén – 足阳明胃经gyeol bun 결분, ketsu bon – 족양명위경 Huyệt thứ 12 thuộc kinh Vị. Đây là nơi […]

Huyệt Thừa tương _ Nhâm mạch _ Acupoint CV24

Huyệt Thừa tương, Saliva Container, Chengjiang, Acupoint CV24, acuvi, vikudo,

Huyệt Thừa tương _ Nhâm mạch _ Acupoint CV24 Huyệt Thừa tương – Nhâm mạchChengjiang, Container of Fluids – The Conception VesselSaliva Container – Vaisseau conception承漿, chéng jiāng – 任脉穴; 任脈seung jang 승장, shō shō Tên khác : Huyền Tương, Qủy Thị. Động kinh, cổ cứng, đau răng, méo miệng, chảy […]

Huyệt Hành gian _ Kinh Túc quyết âm can _ LV2

hành gian, interval pass, xingjian, 行間, xíng jiān, haeng gan 행간, kō kan, túc quyết âm can,liver, 足厥阴肝经, 족궐음간경, lv2, liv2, lv-2, liv-2,

Huyệt Hành gian _ Kinh Túc quyết âm can _ Acupoint LV2 Hành kinh khí đi qua. Huyệt ở khoảng cách (quan) giữa ngón chân cái và ngón trỏ, vì vậy gọi là Hành Gian (Trung Y Cương Mục). Tán phong, thanh hỏa, lương can huyết, thanh hạ tiêu, sơ […]

Huyệt Thái khê _ Kinh Túc thiếu âm thận _ Acupoint KI3

Huyệt Thái khê, Great Stream, Acupoint KI3 _ Supreme Stream, Taixi, Kidney

Huyệt Thái khê _ Kinh Túc thiếu âm thận _ Acupoint KI3 Acupoint KI3 _ Supreme Stream, Taixi _ Kidney _ KI-3, KD-3, K-3 Thái khê – Túc thiếu âm thậnSupreme Stream, Taixi – Kidney太谿, taì xī – 足少阴肾经tae yeon 태계, tai kei – 족소음신경 Maître VIKUDODocteur en Physiopathologie

Huyệt Thần môn _ Kinh Thủ thiếu âm Tâm _ Acupoint HT7

Acupoint HT7 _ Spirit Gate, Shenmen - Heart _ HT-7

Huyệt Thần môn _ Kinh Thủ thiếu âm Tâm _ Acupoint HT7 Huyệt Thần môn Kinh Thủ thiếu âm tâm Spirit Gate, Shenmen – Heart meridian La porte de l’esprit – Méridien du cœur 神門, shén mén – 手少阴心经 sin mun 신문, shin mon – 수소음심경 Tên khác : Huyệt Thần […]

Huyệt Thái xung _ Kinh Túc quyết âm can _ Acupoint LV3

Huyệt Thái xung, Rush suprême, Taichong

Huyệt Thái xung _ Kinh Túc quyết âm can _ Acupoint LV3 Huyệt Thái xung – Kinh Túc quyết âm can Supreme Rush, Great rushing, Taichong – Liver 太沖, taì chōng – 足厥阴肝经 tae chung 태충, tai shō – 족궐음간경 Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “Liver 3”) : LV3, […]

Huyệt Ế phong _ Thủ thiếu dương tam tiêu _ Acupoint TE17

Ế phong, Wind Screen, Yifeng, TE17

Huyệt Ế phong _ Kinh Thủ thiếu dương tam tiêu _ Acupoint TE17 Huyệt Ế phong – Kinh Thủ thiếu dương tam tiêu Wind Screen, Yifeng – Triple Energizer 翳風, yì fēng – 手少阳三焦经 ye pung 예풍, ei fū – 수소양삼초경 Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “Triple Energizer […]

Huyệt Thiếu thương _ Kinh Thủ thái âm phế _ Acupoint LU11

Acupoint LU11 _ Lesser Shang, Shaoshang – Lung _ LU-11

Huyệt Thiếu thương _ Kinh Thủ thái âm phế _ Acupoint LU11 Huyệt Thiếu thương _ Kinh Thủ thái âm phế Lesser Shang, Shaoshang _ Lung 少商, shào shāng _ 手太阴肺经 so sang 소상, shō shō _ 수태음폐경 Khó thở, ho, suyễn, viêm phế quản cấp Chảy máu mũi Lưỡi […]

Mất ngủ và khó ngủ _ Nhận thức và phòng trị

mất ngủ và khó ngủ, Preventing and treating insomnia, insomnie, vikudo

Mất ngủ và khó ngủ _ Nhận thức và phòng trị Có nhiều phương pháp trị liệu khác nhau cho chứng mất ngủ và khó ngủ. Ngoài các bài tập như Yoga VT3, các bài tinh dầu Life 16, 19, 21 v.v.., VIKUDO sẽ tiếp tục tặng quý bạn một […]

BÚT CHÂM CỨU ĐIỆN TỬ

Acupen _ ACUVI, Stylo acupuncture électronique, Bút châm cứu điện tử,, Electronic Acupuncture Pen

Bút châm cứu điện tử – Một cách nhìn và áp dụng hiện đại với biện chứng luận trị của y học cổ truyền Chào bạn, Trên kênh Youtube ACUVI, chúng tôi sẽ lần lượt phát hành các bài chữa bệnh bằng hai phương pháp song song nhau để quý […]