Huyệt Thân mạch _ Túc thái dương bàng quang _ BL62

thân mạch, huyệt thân mạch, than mach, huyet than mach, shenmai, extending vessel, extending vessel, 申脈, shēn mài, sin maek, 신맥, shim myaku, vikudo, acuvi,

Huyệt Thân mạch _ Kinh Túc thái dương bàng quang _ BL62 Tên khác: Dương Kiều, Quỷ Lệ.Huyệt là nơi xuất phát của mạch Dương Kiều, hợp với các khớp và gân cơ của toàn cơ thể vào giờ Thân, vì vậy gọi là Thân Mạch (Trung Y Cương Mục). […]

Huyệt Bộc tham _ Túc thái dương bàng quang _ BL61

Huyệt Bộc tham, Pucan, Servant's Respect, Subservient Visitor, Acupoint BL61, vikudo

Huyệt Bộc tham _ Kinh Túc thái dương bàng quang _ Acupoint BL61 Tên khác : An Tà, Bột Tham. Giảm căng gân cốt, giảm đau. Một số tài liệu Y học cổ truyền của Trung Quốc và Việt Nam Tham khảo thêm :“Bệnh điên khi mới bắt đầu phát, trước tiên […]

Huyệt Thiên trụ _ Kinh Bàng quang _ Acupoint BL10

Huyệt Thiên trụ, Upper Pillar,Tianzhu

Huyệt Thiên trụ _ Kinh Túc thái dương bàng quang _ Acupoint BL10 Khai khiếu, tỉnh thần, khứ phong, thanh nhiệt. Một số tài liệu Y học cổ truyền của Trung Quốc và Việt Nam Mời bạn xem hướng dẫn trong video Acupoint B10 _ Huyệt Thiên trụ – Túc […]