Huyệt Kiên tỉnh – Túc thiếu dương đởm _ GB21

Huyệt Kiên tỉnh, Shoulder Well, Jianjing

Huyệt Kiên tỉnh – Túc thiếu dương đởm _ GB21 Tên Khác: Bác tỉnh. Thanh nhiệt, khu phong, tiêu thũng, chỉ thống Trị vai lưng đau, cổ gáy cứng, đau vai, đau lưng, tuyến vú viêm, rong kinh cơ năng, lao hạch cổ, bại liệt do trúng phong. Một số […]