Acupoint TE5 _ Acupoint Vikudo

Acupoint TE5 _ Ngoại quan – Thủ thiếu dương tam tiêu _ TE-5

Ngoại quan – Thủ thiếu dương tam tiêu
Outer Pass, Waiguan – Triple Energizer
外關, wài guān – 手少阳三焦经
oe gwan 외관 – 수소양삼초경

VIKUDO

Bạn có thể tham khảo: DÒ TÌM HUYỆT TRÊN CƠ THỂ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *