Huyệt Thần môn _ Kinh Thủ thiếu âm Tâm _ Acupoint HT7

Acupoint HT7 _ Spirit Gate, Shenmen - Heart _ HT-7

Huyệt Thần môn _ Kinh Thủ thiếu âm Tâm _ Acupoint HT7 Huyệt Thần môn Kinh Thủ thiếu âm tâm Spirit Gate, Shenmen – Heart meridian La porte de l’esprit – Méridien du cœur 神門, shén mén – 手少阴心经 sin mun 신문, shin mon – 수소음심경 Tên khác : Huyệt Thần […]