Huyệt Hành gian _ Kinh Túc quyết âm can _ LV2

hành gian, interval pass, xingjian, 行間, xíng jiān, haeng gan 행간, kō kan, túc quyết âm can,liver, 足厥阴肝经, 족궐음간경, lv2, liv2, lv-2, liv-2,

Huyệt Hành gian _ Kinh Túc quyết âm can _ Acupoint LV2 Hành kinh khí đi qua. Huyệt ở khoảng cách (quan) giữa ngón chân cái và ngón trỏ, vì vậy gọi là Hành Gian (Trung Y Cương Mục). Tán phong, thanh hỏa, lương can huyết, thanh hạ tiêu, sơ […]