Huyệt Thân mạch _ Túc thái dương bàng quang _ BL62

thân mạch, huyệt thân mạch, than mach, huyet than mach, shenmai, extending vessel, extending vessel, 申脈, shēn mài, sin maek, 신맥, shim myaku, vikudo, acuvi,

Huyệt Thân mạch _ Kinh Túc thái dương bàng quang _ BL62 Tên khác: Dương Kiều, Quỷ Lệ.Huyệt là nơi xuất phát của mạch Dương Kiều, hợp với các khớp và gân cơ của toàn cơ thể vào giờ Thân, vì vậy gọi là Thân Mạch (Trung Y Cương Mục). […]