Huyệt Ấn đường _ EX-HN-3 _ Acupoint EX-HN3

Huyệt Ấn đường, Salle des impressions,, Hall of Impression

Huyệt Ấn đường _ EX-HN-3 _ Acupoint EX-HN3 Huyệt Ấn đường – Ngoài kinhYintang, Hall of Impression – Extra points印堂, yìn táng Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “Extra”) : EX-HN3, EX-HN-3 Huyệt EX-HN-3 nằm ở vị trí của luân xa con mắt thứ ba.Tác động vào huyệt EX-HN-3 có […]

Huyệt Kiên ngung – Thủ dương minh đại trường _ Acupoint LI15

Acupoint LI15 _ Shoulder Bone, Jianyu - Large Intestine _ LI-15

Huyệt Kiên ngung – Kinh Thủ dương minh đại trường Shoulder Bone, Jianyu – Large Intestine 肩髃, jiān yú – 手阳明大肠经 gyeon u 견우, ken gū – 수양명대장경 Kí hiệu (chữ viết tắt tiếng Anh “Large Intestine 15”) : LI15, LI-15 Huyệt Kiên Ngung là huyệt giao hội kết nối nhiều […]